Guide för användning av rättegångsskolan på webben


Den erfarenhet som Brottsoffermyndigheten och andra som kommer i kontakt med brottsoffer har är att många som blir kallade till domstol är nervösa och oroliga inför rättegången. De brottsoffer som i förväg fått bra information om hur en rättegång går till känner sig oftast tryggare och lugnare. En trygg målsägande lämnar en säkrare berättelse vilket bidrar till ökad rättssäkerhet.
 
Rättegångsskolan på webben riktar sig i första hand till brottsoffer som kallats till rättegång som målsägande, men även vittnen, tilltalade och anhöriga kan ha användning av produkten. Den kan också användas av skolelever och andra som vill lära sig mer om rättsprocessen.
 
Guiden som du finner länkat till nedan är framtagen för ideella organisationer, myndigheter inom rättsväsendet, advokatbyråer, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolor och andra som möter och vill ge brottsoffer och vittnen en koncentrerad, informativ och realistisk bild av hur en svensk rättegång går till. Den kan också användas vid utbildning av personal och föreningsmedlemmar om rättsprocessen så att de i sin tur ska kunna informera brottsoffer som är kallade till rättegång.
 
Guide för användning av Rättegångsskolan på webben - PDF-format

 

 

  • Brottsoffermyndigheten, Postadress: Box 470, 901 09 UMEÅ Telefon: 090 70 82 00
  • Fax: 090 17 83 53
  • E-post:  registrator@brottsoffermyndigheten.se
  • Besöksadress: Storgatan 49 i Umeå