Välkommen till Rättegångsskolan på webben

Om du har utsatts för brott står du troligen inför en ovan situation som kan göra dig orolig och osäker. Om brottet har polisanmälts inleds en kedja av händelser där du som brottsoffer och flera myndigheter och organisationer kan vara inblandade. Kanske kommer brottet att behandlas i domstol. Det kan vara svårt att veta vart du ska vända dig för att få stöd och för att få svar på dina frågor.

Rättegångsskolan riktar sig till dig som utsatts för brott och blivit kallad till rättegång. När du tagit del av Rättegångsskolan är du bättre förberedd inför din rättegång och har större kunskap om vad som händer både före och efter rättegången. Du kan ha stor hjälp av Rättegångsskolan oavsett om du är brottsoffer, vittne eller tilltalad men en del av informationen rör bara brottsoffer. Rättegångsskolan är ett led i att stärka brottsoffers rättigheter och tillgodose brottsoffers behov av information och är framtagen av Brottsoffermyndigheten.
 
  • Brottsoffermyndigheten, Postadress: Box 470, 901 09 UMEÅ Telefon: 090 70 82 00
  • Fax: 090 17 83 53
  • E-post:  registrator@brottsoffermyndigheten.se
  • Besöksadress: Storgatan 49 i Umeå