Viktiga länkar

På den här sidan hittar du länkar till myndigheter och andra organisationer som kan vara bra att känna till.

 

På Brottsoffermyndighetens webbplats hittar du kontaktuppgifter och länkar till organisationer och myndigheter som erbjuder stöd till brottsoffer. Kontaktuppgifter för stöd till brottsoffer https://www.brottsoffermyndigheten.se/utsatt-for-brott/kontaktuppgifter-for-stod-till-brottsoffer

  • Brottsoffermyndigheten, Postadress: Box 470, 901 09 UMEÅ Telefon: 090 70 82 00
  • Fax: 090 17 83 53
  • E-post:  registrator@brottsoffermyndigheten.se
  • Besöksadress: Storgatan 49 i Umeå