Kontaktuppgifter för Brottsoffermyndigheten


Du kan snabbt och enkelt komma i kontakt med Brottsoffermyndigheten och få information på telefonnummer 090 70 82 00.

 

Telefonväxel

090 70 82 00, öppen 08.30–12.00 och 13.00 - 16.00

 


Brottsskadeenhetens servicetelefon, främst skadeståndsrättsliga frågor

090 70 82 00, öppen 09.00 – 15.00

 

 

Fax

090 17 83 53

 

 

E-post

registrator@brottsoffermyndigheten.se

 

 

Postadress

Brottsoffermyndigheten

Box 470

901 09 UMEÅ

 

 

Besök

Vill du besöka oss är vår besöksadress: Storgatan 49 i Umeå

 

 

TeleTal

Vårt växel-telefonnummer 090 70 82 00 är kopplat till en tjänst som heter TeleTal.
TeleTal riktar sig till personer som på grund av funktionsnedsättning kan behöva stöd för att genomföra talsamtal.
Tjänsten ger tillgång till en förmedlare som finns med under trepartssamtalet och repeterar svårförståeligt tal, ger minnesstöd och/eller hjälper personer med skriv- och lässvårigheter att göra minnesanteckningar.
TeleTal är en nationell och kostnadsfri tjänst öppen för alla.

 

  • Brottsoffermyndigheten, Postadress: Box 470, 901 09 UMEÅ Telefon: 090 70 82 00
  • Fax: 090 17 83 53
  • E-post:  registrator@brottsoffermyndigheten.se
  • Besöksadress: Storgatan 49 i Umeå